Yangın

Ölmeyenlerdenmişiz, vahşimişiz, asimişiz
Akıbetsiz, çaresiz, sonsuzmuşuz, tenhamışız
Yangını hiç görmeseydik belki sönmezdi ateşler
Gözyaşı paylaşmayanlardanmışız, yangınmışız

Reha

Arzular yol yemeğim, maksadım yolum benim
Hedefim bilinmeyen, bilinmeyen yerim benim
Cebir’in hastalığından giderim sonsuza doğru
Bana sonsuz bile yetmez ki reha adım benim

Ses

O belanın eli her dem eteğinden çekerek gitme diyor
Sesi yüksek, kulağı kar, gözü kör, dur be diyor
Yüzüne bakma melek, durma, uzaklaş, sonu yok
Bırak arkanda, unut, git, sana yol gel be diyor